LV

Trauku nomas noteikumi

 1. Trauku nomas pasūtījuma noformēšana notiek internetā www.gemoss.lv, telefoniski 67627108 vai pa e-pastu: noma@gemoss.lv darba dienās no plkst. 9:00 – 17:30 un sestdienās no plkst. 9:00 – 17:00. Svētdienās slēgts.
 2. Pasūtījums jāveic vismaz 24 stundas iepriekš.
 3. Pasūtījums virs 500 personām jāveic vismaz 48 stundas iepriekš.
 • Diena, kad tiek saņemta PRECE, tiek uzskatīta par nomas pirmo dienu un ir spēkā 24 stundas.
 • Svētdienā nomas maksa netiek aprēķināta.
 • Glāžu pulēšana jāpiesaka pēc iespējas laicīgi .
 1. Pasūtījuma nodošanas laiks no 9:00 – 17:30,vai arī kā atrunāts veicot pasūtījumu.
 2. Bez iepriekšēja pasūtījuma, klienti tiek apkalpoti rindas kārtībā.
 3. Pasūtījuma izpildi, apliecina uzņēmuma pārstāvja paraksts un zīmogs uz “Nomas rēķina”.
 4. Izmaiņas pasūtījumā pieņem ne vēlāk kā 12 stundas pirms pasūtījuma izsniegšanas.
 5. Jauniem klientiem un fiziskām personām, kuri vēlas izmantot “Nomas pakalpojumus” nepieciešams:
 • uzņēmuma vadītāja garantijas vēstule (juridiskām personām);
 • ķīlas nauda 100% apmērā no kopējās trauku vērtības  (fiziskām personām).
 • Ķīlas naudu nomnieks saņem atpakaļ brīdī, kad tiek pieņemts viss iznomātais inventārs un veikts norēķins par trauku nomas pakalpojumiem. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, nemaksāšanas gadījumā, sniegto pakalpojumu summu un/vai izsniegto trauku vērtību atrēķināt no iemaksātās ķīlas naudas.

GALDAUTI UN SALVETES NERDĪKST BŪT AR PELĒJUMU UN SVEČU VASKA TRAIPIEM , PRETĒJĀ GADĪJUMĀ TIE TIKS UZSKATĪTI PAR BOJĀTIEM

 1. Ja nav noslēgta vienošanās par trauku mazgāšanu, trauki jāatgriež tīri un sakomplektēti “Nomas tarā”, pretējā gadījumā tiek izrakstīts rēķins par trauku mazgāšanu, kā norādīts cenu lapā.
 2. Trauki jāatgriež “Nomas tarā”, ja tara ir bojāta vai netiek atgriezta tiek izrakstīts rēķins atbilstoši cenu lapai.
 3. Prece jāatgriež noteiktā laikā vadoties pēc “Nomas rēķina”, ja nav noteikts savādāk, pretējā gadījumā tiek aprēķināta soda nauda 100% apmērā par katru nokavējuma dienu.
 4. Prece tiek atgriezta/pieņemta klātesot no vienas puses SIA “GEMOSS” darbiniekam, no otras puses pakalpojuma saņēmējam vai pilnvarotajai personai uzreiz, ja inventāram nav nepieciešams mazgāšanas pakalpojums. Ja iepriekš rēķinā atrunāts mazgāšanas pakalpojums, tad rēķinu klients saņem pēc tā veikšanas elektroniski uz norādīto e-pasta adresi vai saņemot to klātienē.
 5. Ja netiek ievēroti “Nomas noteikumi”, pakalpojuma saņēmējs garantē apmaksāt rēķinu par bojāto, iztrūkstošo preci pēc SIA “GEMOSS” rēķina.
 6. Transporta pakalpojumu izmaksas:
 • piegāde uz tirdzniecības vietām “Vecrīgā”,ja nav pasūtīta mazumtirdzniecības prece un noma tiek piegādā atsevišķi no piegādes grafika 28.46 € t.sk. 21% PVN.
 • piegāde Rīgā 28.46 € t.sk. 21% PVN, ja “Nomas rēķina” kopējā summa ir mazāka par 300 € t.sk. 21% PVN.
 • piegāde Rīgas rajona robežās no 28.46 € t.sk. 21% PVN.
 • piegāde ārpus Rīgas rajona robežām 28.46 € t.sk. 21% PVN un –0.605€ t.sk. 21% PVN par tekošo kilometru.
 • ja preču iekraušanu/izkraušanu piegādes vietā nodrošina SIA “GEMOSS” darbinieki, tas tiek nodrošināts par atsevišķu samaksu, pēc tarifa 7.00 € t.sk. 21% PVN par vienu stundu un 2.00 € t.sk. 21% PVN par katru stāvu.
 • ja prece tiek piegādāta ārpus norādītā SIA “GEMOSS” darba laika, apmaksa par piegādi Rīgas robežās 98,00 € t.sk. 21% PVN
 • ja prece tiek piegādāta ārpus norādītā SIA “GEMOSS” darba laika, apmaksa par piegādi ārpus Rīgas rajona robežas ir 0,605€ t.sk. 21% PVN par tekošo kilometru un 98,00 € t.sk. 21% PVN.
 1. Gadījumā, ja klients periodiski kavē “Nomas rēķinu” apmaksu – nākošie pasūtījumi tiek izpildīti saņemot priekšapmaksu.